سامانه ی ثبت شرکتها

ثبت شرکتها روزنامه رسمی بعد از ثبت داده ها همگانی درخصوص کمپانی , بایستی داده ها مرتبط با داوطلب را لبریز نما

توسط NEWSCENTERALS در 8 خرداد 1400

ثبت شرکتها روزنامه رسمی

بعد از ثبت داده ها همگانی درخصوص کمپانی , بایستی داده ها مرتبط با داوطلب را لبریز نمایید . داده ها فردی نظیر اسم و اسم خانوادگی و بقیه داده ها هویتی می بایست لبریز شود . ثبت شرکتها چنانچه تعداد متقاضی ها بیش تر از یک نفر باشد , داده ها آنان هم وارد می شود . همینطور درین بخش نماینده قانونی یا این که اصالت داوطلب معین می شود .

ثبت شرکتها در سطح اولیه داده ها همگانی مرتبط با موسسه ها از جمله گونه کمپانی , اسم کار شهر و استان , تعداد و نشانی و سال مالی ثبت می شود .

 

 ثبت نام شرکتهای خصوصی

سطح 3 : زمانی که داده ها را برای نامزدها ثبت کردید , ثبت شرکتها  زمان گزینش اسم کمپانی فرا رسیده است . درین سطح شما می بایست 5 اسم را از پیشین تعیین فرمائید .

 

شما به آنان سفارش می دهید که یک کدام از آن ها را تعیین نمایند . ثبت شرکتها  می بایست دقت داشته باشید که اسامی که ارائه می دهید نباید به وسیله فرد دیگری گزینش شده باشد .

 

برای اطلاع از عدم گزینش اسم , بایستی سال نمایید .

 

ثبت شرکتها و موسسات تجاری

با دقت به نکات ذکر شده , ثبت شرکتها گزینش اسم کمپانی قدم مهمی است و تأثیر بسزایی در موفقیت در تجارت داراست . شما می بایست یک اسم مطلوب و کوتاه تعیین فرمائید ثبت شرکتها تا کلیه بتوانند آن را تلفظ و به خاطر بسپارند .

 

سطح 4 : ثبت شرکتها در تراز بعدی شما می بایست مورد کار کمپانی را گزینش نمایید . قضیه عمل می بایست از پیشین رقم خورده باشد و در‌این تراز تنها در وبسایت ثبت شود .

 

در‌این سطح , سیستم یکسری حیطه پیشنهادی را ارائه می‌دهد ثبت شرکتها که می بایست یکی‌از آن‌ها‌را گزینش فرمایید .

 

تراز پنجم : بعد از گزینش مسئله کار کمپانی , می بایست ثبت شرکتها در امر سرمایه نخستین کمپانی و مبلغ پرداختی بوسیله هر فرد تصمیم گیری شود .

 

 ثبت نام آزمون شرکتهای خصوصی

این سطح هم فراوان اساسی است . ثبت شرکتها چون میزان سرمایه نخستین کمپانی قیمت و امکان اطمینان آن را گزینش می نماید .

 

سطح ششم : ثبت شرکتها در تراز بعدی , مدیران کمپانی بایستی اعضای هیئت مدیره و اشخاص اساسی کمپانی را انتخاب نمایند . حالت هر کدام از آن ها می بایست با بعضا از داده ها هویتی او ثبت شود .

 

در حالتی که تعداد اشخاص بیشتراز حد مشخص و معلوم باشد , ثبت شرکتها آن‌ها بایستی فرم خاصی را در سیستم بارگیری نمایند و اسم خویش را در آن وارد نمایند .

 

استعلام ثبت نام شرکتها

اطلاعاتی نظیر داده ها هویتی , نشانی پستی و داده ها تماس اشخاص می بایست درین بخش ثبت شود . براین اساس , خوبتر است ثبت شرکتها  این داده ها را از پیشین گردآوری نمایید . بقیه داده ها نظیر میزان سهام و مسئولیت هر کدام از آن‌ها گزینش می شود .

 

سطح 7 : در حالتی‌که کمپانی شعبه سری دارااست , در‌این سطح بایستی داده ها مرتبط با آن را وارد نمائید که موسسات معمولاً در اولِ تولید شعبه دیگری ندارند . ثبت شرکتها  در شرایطی‌که شاخه ای نیست , مورد no branch را تعیین فرمایید .

 

تراز 8 : درین تراز , شما می بایست تبلیغات کمپانی ثبت شرکتها  را برای کسب داده ها در یک مجله کثیرالانتشار منتشر نمائید .

 

اداره کل ثبت شرکتها آدرس

سطح 9 : بررسی اساسنامه در‌این تراز انجام می شود . طبق داده ها کامل شدن شده , اساسنامه کمپانی به شما نشان داده می شود . در‌این تراز میتوانید ثبت شرکتها اطلاعاتی را که می بایست تصحیح شوند دستکاری نمایید .

 

این بخش چندین قانون ها را نشان میدهد که می بایست آنان‌را با توجه بخوانید . ثبت شرکتها همینطور , اساسنامه را با توجه درین بخش بخوانید تا در صورتی‌که غلط کردید , آن را تصحیح فرمائید .

 

تراز 10 : بعداز اتمام روند اضطراری , ثبت شرکتها همه ورقه ها و مدارک حتمی از جمله بعضا اوراق , سندها مرتبط با اساسنامه , طومار کمپانی و ورقه ها مرتبط با اعضای هیئت مدیره را ارائه خواهید کرد .

 

ثبت شرکتها تغییر آدرس

آن گاه با استعمال از کد کمپانی ثبت شده میتوانید در خبرنامه قانونی اطلاع رسانی منتشر فرمایید .

 

بایستی اعتنا داشته باشید که بایستی اصل یا این که ورژن ای از این شماره خبر نامه را ثبت شرکتها به همراه داشته باشید . از آن جا که داده های مرتبط با کمپانی در آن ثبت شده و دارنده بها حقوقی متعددی است , انجام بعضی امور هم اضطراری است .

 

 

اشکال متفاوتی از ثبت شغل ها موجود هست که هریک مزایا و معایب خویش را دارا‌هستند . ثبت شرکتها همینطور موقعیت داوطلبان در تعیین یک کدام از اشکال ثبت شرکت های تأثیر دارااست . براین اساس , می بایست در گزینش روشی ثبت شرکتها مطلوب برای تجارت خویش اعتنا فرمائید .

 
آخرین مطالب