ماینینگ یا استخراج ارز دیجیتال چیست؟

کامپیوترهای تخصصی وظیفهی ماینینگ بیت کوین را برعهده دارند. ماینرها وظیفهی مراقبت امنیت و تأیید تراکنشهای بیت

توسط NEWSCENTERALS در 18 شهریور 1401
کامپیوترهای تخصصی وظیفهی ماینینگ بیت کوین را برعهده دارند. ماینرها وظیفهی مراقبت امنیت و تأیید تراکنشهای بیت کوین را برعهده دارند. نقش ماینرها تأمین امنیت شبکه و پردازش تمام تراکنشهای بیتکوین است. نقش ماینرها، امنسازی نتورک و پردازش هر تراکنش بیتکوین است. ماینرها بهازای خدمتشان به شبکهی بیت کوین، هر آبادی دقیقه یکبار، پاداشی بهشکل بیت کوین های جدید دریافت میکنند. خزانه مرکزی میتواند در هر روزگار و اهمیت ایدهی یاری به رشد اقتصادی، ارز جدید صادر کند. برای همین خدمت (Service)، ماینرها اهمیت بیتکوینهای جدید ساخته شده و «هزینههای تراکنشها» (Transaction Fees) جایزه دریافت میکنند. بنابراین فقط استخراج ارزهایی ممکن هست که بر پایه این الگوریتم فعالیت می کنند. به جهت مثال، ماینری که ۳٪ از کوینهای در دسترس را در اختیار دارد صرفا می تواند ۳٪ از بلوکها را استخراج کند.یکی از آسیبپذیریهای بلاک چینی که حساس ثابت عمل اعتبارسنجی میکند، حملهی ۵۱٪ است و بهکارگیری شیوه اجماع اثبات بر سهام موجب می‌گردد از اجرای همین مدل حملات جلوگیری شود؛ زیرا در همین روش حملهکننده باید صاحب ۵۱٪ از سهام بلاک چین باشد که در این شکل حمله به داراییهای خویش توجیه منطقی نخواهد داشت؛ چراکه حمله سبب ساز می‌شود ارزش سهام بلاک چین سقوط کند؛ درنتیجه صاحب و مالک بیشترین سهام متضرر خواهد شد.در حالا حاضر رمزارز NXT از طرز اثبات بر سهام استعمال می کند و رمزارز Peercoin از سیستم ترکیبی ثابت عمل و اثبات بر سهام بهرهمند شده است. علاوه بر همین حتی می توان از BNB در کل پروژههایی که از «زنجیرهٔ هوشمند بایننس» (Binance Smart Chain) به کار گیری میکنند، به کار گیری پایان ماینینگ اتریوم کرد. به جهت وصال به همین هدف، ماینرها مسائلی محاسباتی را حل می نمایند که به آنان اذن می‌دهد تا بلاکهایی از تراکنشها را بههم متصل کنند (که به عبارتی «بلاک چِین» معروف بیتکوین است). بعضا از گروههای اصلی و ذیل مجموعههای پرطرفدار محصولات کریپتالین شامل مواردی میگردد که در ادامه به معرفی آن‌ها میپردازیم. » در یک نرمافزار هشینگ وارد کنید. ایجاد این کانال سبب ساز افزایش جمع توان هشینگ یا این که به عبارتی هشریت ماینرهای در اکنون همکاری اهمیت یکدیگر می‌گردد که افزایش احتمال دستیابی به پاداش بلوک و بیت کوین را به دنبال دارد. همینطور کشور ایران به عامل وجود تورم فراوان شدید، همواره اهمیت افزایش ارزش دلار روبرو هست. مهم ظهور سختافزارهای منحصر به فرد ماینینگ، سختی ماین نمودن بیتکوین ارتقاء پیدا کرد، براین اساس کارتهای گرافیک دیگر عملا قابلیت و امکان رقابت در این بازار را ندارند. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با مادربرد ماینینگ ارزان وب سایت خود باشید.
آخرین مطالب