وکیل مهریه چگونه برای اجرای مهریه اقدام می کند؟

در حالا حاضر متاسفانه به تنها شیوه مطالبه مهریه از روش تقاضای صادر شدن اجراییه و مراجعه به اداره تصویب اسناد ق

توسط NEWSCENTERALS در 20 بهمن 1400
در حالا حاضر متاسفانه به تنها شیوه مطالبه مهریه از روش تقاضای صادر شدن اجراییه و مراجعه به اداره تصویب اسناد قابلیت و امکان پذیر است. آیا صرفا بانوان می توانند رای پیگیری پرونده های مهریه به نماینده قانونی مهریه مراجعه نمایند یا این که آقایان نیز میتوانند از همین خدمات حقوقی استفاده نمایند؟ هزینه دارسی را بر شالوده نرخ روز سکه که بوسیله خزانه مرکزی اعلام می شود چک و از شما اخذ میگردد. دفتر ها خدمات الکترونیک قضایی که مرجع نثار دادخواست مطالبه مهریه هستند در زمان تصویب دادخواست مطالبه مهریه هزینه دادرسی را بر شالوده میزان سکه هایی که شما مطالبه مینمایید چک کردن میکنند. مهریه زوجه را به صورت اقساط مینماید. ولی عنایت داشته باشید که توقیف خودرو، به دو شکل است به این معنی که دو سطح دارد. در حالتی‌که در اثر ارتباط نا مشروع ( زنا ) خواه زنای محصنه باشد یا این که زنای غیر احصان ازاله بکارت شده باشد و یا این که در شکل جراحت دیدن پرده بکارت چنانچه زنای به عنف (زور ) صورت پذیرفته باشد و بتوان آنرا تجاوز نامید زن مستحق مهرالمثل یا این که ارش البکاره می باشد اما در شرایطی که زانیه تمایل نشان دیتا باشد حتی در صورتی که این ارتباط نامشروع منتج به حاملگی و بچه دار شدن نیز گردیده باشد زن استحقاق اخذ مهریه یا این که ارش البکاره را نخواهد داشت . آیا ازدواج مجدد زن مانع اخذ مهریه میگردد ؟ مهریه آئین مرد به زن میباشد و به هیچ وجه اهمیت ازدواج مجدد زن یا مرد از در میان نمی رود و کماکان تا پرداخت تمام آن پابرجاست. طبق نظر نماینده قانونی مهریه یکی از بهترین راهها در همین مواقع تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همراه دادخواست مطالبه مهریه است. باطل بودن عقد نکاح: در صورتی که همین مورد قضیه به ثابت رسد که عقد نکاح به طور کامل باطل بوده میباشد و صیغه آن به صحت جاری نشده است، مهریه ای به زن وکیل برای ندادن مهریه تعلق نمی یابد. در صورتی که زنی قبل از اینکه مهریهاش را اخذ نماید، فوت کند، خانواده زن میتواند مهریه دخترش را درخواست‌کردن کند و چون فقاهتی میباشد که به عهده مرد بوده سپس از فوتش جزء ماترک وی است، وراث زن میتوانند از مهریهاش ارث ببرند. هر مالی از زوج که بها مالی داشته باشد قابل توقیف است از آنجا که خط تلفن زوج هم کلیدی ارزش مالی می باشد پس می توان آن را بابت مهریه توقیف کرد. آیا میتوان خط تلفن همرا مرد را نیز بابت مهریه توقیف نمود؟ زوجه ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه می تواند علاوه بر مطالبه مهریه خود، به خواسته دوری از نقل و انتقال احتمالی اموال توسط زوج مهم قصد فرار و گریز از پرداخت مهریه، تقاضای توقیف همین اموال را نماید.( همین دستور پایین تیتر تأمین منظور در محاکم مطرح می شود.) زوجه در ضمن می تواند هزینه های پرداختی مانند هزینه دادرسی(که بابت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه می بایست بوسیله زوجه پرداخت و به حساب دادگستری واریز گردد) و حق الوکاله وکیل(طبق تعرفه و در صورتی که زوجه نماینده قانونی داشته باشد) را خواهش نماید. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت نرخ نماینده قانونی به جهت مهریه.
آخرین مطالب