مایکل دل Vecchio مورد بحث چگونه صاحبان کسب و کار می تواند به بهبود کارمند روابط

سرپرستان و کارکنان به طور معمول در طرف مقابل از معامله جدول و به طور کلی آدرس منافع بنابراین رابطه خود را می توانید در زمان بود به طور قابل توجهی ضعیف مرتب شده اند. در هر صورت طرف های مختلف می توانید بیشتر از مبادلات خود را اگر آنها مایل هستند که در آن مورد نیاز خود را برای بهبود روابط کاری. مشارکت به تصویر می کشد یک ارتباط میان سرپرستان و کارگران که دارای متقابل با هدف بهبود تدریجی اجرا و عملی است که در نتیجه مزایای هر دو کسب و کار و نمایندگان. مایکل دل Vecchio منجر متعدد کسب و کار در ایالات متحده مالت و پاناما برای نوشتن بسیاری از مقالات در موضوع مدیریت پرسنل و او غواصی به روش برای بهبود محیط کار قابلیت اتصال به نگه داشتن کسب و کار در حال اجرا هموار.

ساختار سازمان و کارکنان بهتر کار هم اگر هر دو آنها را درک است که مختلف است واجد شرایط در نظر گرفته و دلیل. هیئت مدیره کنترل منافع و محیط کار از وابستگی در حالی که نمایندگان کار به نگه دارید تا با شرکت در فعالیت های روزمره. از آنجا که سازمان نیاز دارد, اهل تفریح و بازی قوی و به نفع نیروی کار برای دیدار با کسب و کار خود مقصد و عوامل نیاز به یک محل کار بدیهی است که سرپرستان و کارگران به شدت مرتبط است. به طور منظم احترام باعث می شود آن را دشوار تر برای سازمان و کارکنان برای رسیدن به اهداف خود از آن پشتیبانی بازی برنامه و تضمین می کند هیچ کدام از این تجمعات را به شدت سخت وضعیت به شرح زیر است.

مشترک ارتباطی بین سازمان و کارگران را بهبود می بخشد و این ایده از رابطه کار و قطع امتیاز در تضاد است. وجود بخش های مختلف است که پیوسته تحت تاثیر فعالیت و ممکن است تاثیر کارکنان در حال حاضر و پس از آن. تمدید تست برای مثال به خصوص از انجمن که انجام کار با دستمزد کم در کشورهای مختلف می تواند ملزم سازمان رابطه خود را به تجدید نظر چارچوب و آنها ممکن است تصمیم به عوامل پرداخت کمتر و یا کوچک. می گوید del Vecchio “در مورد کسب و کار است که در ارتباط مستمر با نماینده وابستگی و یاد آنها را برای محاسبه بهترین استراتژی برای مدیریت چنین بازار مهیج اثرات کسب و کار و وابستگی می توانید نگه دارید تا خوب جنگ رایگان روابط کاری.”

سرپرستان می تواند در بهبود ارتباط خود با نمایندگان را از طریق جمع فعال طرح های کسب و کار. سازمان متوجه نمایندگان امیدوارم که به تایید تمایلات خود را و می تواند محدود پیش نیاز مطابق برنامه بازی توسط بتواند روش ها و شیوه های که تعمیرات اساسی متخصص کمک دولت است. برای مثال از آنجا متحده به طور مداوم با توجه به اجرای سالم در محل کار قانون برای کنترل خشونت محل کار, یک کسب و کار می تواند تکمیل خواستار مجموعه ای از قوانین پذیرفته شده برای تضمین همه عوامل. این می تواند کمک به نمایندگان اعتماد در رابطه کار و سپر آنها را از اعمال ناروا بار بر روی کسب و کار.

مدیران و حقوقی واجد شرایط نیز می تواند شرکت در گروه به عنوان یک راه برای مقابله با به روز رسانی خود کار در ارتباط است. روشن دل Vecchio, “مدیران و نمایندگان نیاز به چیزی اساسا همان است که برای اطمینان از بهبود مداوم در سازمان و اهداف کسب و کار و عملی ، تولیدی وابستگی که ایجاد و گسترش و ارائه شرایط بهتر و به کارکنان آن است. سرپرستان و نماینده وابستگی هماهنگ می به بحث در مورد مسائل تأثیر کسب و کار سازمان ها و کارگران است.” از آن نقطه آنها معمولا می توانید انتخاب چارچوب آنها را وادار به کمک به کسب و کار در کوتاه مدت و دراز مدت و بهترین استراتژی برای رسیدن به مزایای ممکن در تمام موارد اجتماعی گنجانده شده است.

وجود روش های مختلف برای بیان کیفیت بهتر در کارگران از جمله بهتر الهام بخش است. در هر صورت محصول نهایی است که معادل آن. بیشتر کارکنان می خواهند به کار و مناسب صحبت می کنند و به کسب و کار است که به معنی موفقیت و فروش بهتر.

در مورد مایکل دل Vecchio

مایکل دل Vecchio یک تزئین جانباز نیروهای مسلح ایالات متحده که در راه اندازی خود را حرفه ای در امور مالی و حسابداری پس از اتمام نظامی تور وظیفه. او که در پشت چندین موفق کسب و کار بین المللی و کمک کرده است صدها نفر از افراد با خود برنامه ریزی مالی در طول سال.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>