تگزاس Grim Reaper مبارزه با ماسک و مراقبت های بهداشتی

دیدار با grim reaper of Texas.

نه این که دولت دادستان کل کن Paxton ظاهر شبیه باشلق دار, داس-دارای حق اعمال spectre از زمان مرگ سیاه.

اما قرن 14 اروپا تا به حال هیچ شکل کاملا مانند این ستاره تنها سیاستمدار از اين همه گیر. در اینجا است که یک پسر است که به طور فعال مخالف اقدامات برای حفظ مرگبار سرایت از گسترش حتی به عنوان او در تلاش است که می تواند به طور ناگهانی ترک بیش از یک میلیون نفر بدون مراقبت های بهداشتی.