آیا پرنس ویلیام و پرنس چارلز واقعا طرح یک کودتای خاموش علیه هری و مگان?

اگر شما عاشق روزانه وحش سلطنتی پوشش, پس از آن ما امیدواریم که شما لذت بردن از Royalist, یک عضو فقط سری برای جانور داخل. تبدیل شدن به یک عضو به دریافت آن را در صندوق پستی خود را هر یکشنبه.

هر چه دولت از بين شاهزاده هری و پرنس ویلیام, دو چیز هستند و قطعا کمک: رویال “منابع” و گستره miscommunication-تسهیل اقیانوس بین آنها است.

آشکار برادرانه درگیری در حال تشدید ثروت از ادعاهای جدید در مورد شرایطی که هری و Meghan Markle به پایان رسید تا ترک نقش خود را به عنوان “عضو ارشد خانواده سلطنتی.”