چگونه شش شاهدان عینی شناسایی اشتباه در قتل است ؟

به قدرت شش شاهدان عینی’ صف شناسایی Lydell اعطا شد و محکوم به زندگی در زندان در سال 2012 برای قتل یک جوان تگزاس مرد هارون Scheerhoorn بود که چاقو به مرگ در خارج از هوستون کلوپ شبانه در سال 2010.

همه شش نفر از کسانی که شاهدان عینی در اشتباه بودند.

جدید آزمایش DNA بر روی مواد بیولوژیکی جمع آوری شده از زیر قربانی ناخن پاک گرانت و دخیل دیگر Jermarico کارتر که پلیس گفت: اعتراف به قتل است. کارتر در حال حاضر تحت تعقیب برای قتل توسط یک هیئت منصفه و Lydell کمک مالی از زندان آزاد شد. اما نام او کرده پاک نشده است.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de