صرفه جویی راجر سنگ بخشی از مغلوب ساختن پیشی جستن طرح برای جلوگیری از تحت پیگرد قانونی قرار خواهم یک رئیس اوباش

راجر سنگ معروف است از ریچارد نیکسون در پشت او. او ممکن است با توجه به اضافه کردن یک تصویر می کشد دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن.

چرا که رئیس جمهور تهمت تبدیل سنگ حکم زندان در شب جمعه تسکین سیاسی عمل از 40 سال پشت میله های زندان.

در ماه نوامبر سنگ محکوم شد توسط یک هیئت منصفه از هفت فقره از دروغ گفتن به کنگره مانع کنگره بررسی و دستکاری با یک شاهد با تهدید به کشتن او و برای اندازه گیری خوب سگ خود را.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de