Monthly Archives فوریه 2021

گرفتن حضانت فرزند بعد از فوت پدر

شرایط حضانت طفل و مشورت درباره‌ی ضابطه حضانت 2 سال پیش چیست؟

 حالت حضانت نوپا چیست؟ فرزندان را می توان معمولی ترین , تمیزترین و زخم پذیرترین اشخاص جامعه دانست که برای ترقی به نگهداری و محافظت از اشخاص خانواده نیاز دارا هستند . گرفتن حضانت فرزند  رویش فکری و فردی هر نوپا در تحت پناهگاه در مکانی امن به اسم خانواده صورت میگیرد که در سایه آن بچه میتواند شم سعادت نماید . از‌آن‌جا‌که کودک ها زخم پذیرترین اشخاص در جامعه میباشند , گرفتن حضانت فرزند  ضابطه موادی را در اختی...

Read More

رمان نویسی

چتریهای بهم ریخته
 

شش دی نود و نه
 
 
 
یکتایاری
 
 
چتریهای بهم ریخته سومین رمان بلندی است که در انجمن نودهشتیا به تحریر در آوردم و در ششمین روز دی پارتگذاری را شروع کردم.
رمان من داستان محور است و پیرامون سه شخصیت اصلی داستان میگردد… تینا، بناز و عرشیا. قصه با خبر بارداری تینا از پسرعمهاش عرشیا شروع میشود؛ این در حالی است که عرشیا و بناز نامزدند و به زودی قرار است ازدواج کنند و…
درون مایه اصلی داستان برخلاف نظر خیانت نیست و مادران مجرد است...

Read More

دانلود کتاب زبان انگلیسی

این دانلود کتابهای زبان انگلیسی فعال مطبوعاتی همچنین به عنوان نقش داوران در تشویق دانلود کتاب زبان انگلیسی علاقه مندان به مطالعه آثار اشاره کرد و گفت: منتقدان حلقه اتصال نویسنده و خواننده کتاب هستند. از یک سو با بیان ویژگی های مثبت کتاب ، نقش تبلیغاتی دارد و مخاطب را به خواندن اثر ترغیب می کند و از طرف دیگر به عنوان نماینده مخاطب ، انتقاد و نظر نویسنده را منتقل می کند. خوانندگان

سرانجام ، رضایی گفت: “در کشورهای آمریکایی و اروپایی ، نوشتن نظرات بسیار قدیمی است و نقش مهمی در صنعت نشر دارد...

Read More

مترجم سایت

ترجمه سایت کنجکاو هستید که کدام یک از پست های وبلاگ ما بیشترین توجه را در سال 2018 داشته است؟

نگاهی به محبوب ترین پست های سال وبلاگ Gengo بیندازید.

1. ترجمه ماشینی پس از ویرایش (PEMT) و نقش تکامل یافته مترجمان
ترجمه ماشینی پس از ویرایش

ترجمه ماشینی پس از ویرایش (PEMT) نوعی ترجمه است که برای دستیابی به خروجی بهتر نیاز به بازبینی ، ویرایش و اصلاح ترجمه های ماشینی توسط انسان دارد. هنگام استفاده از ترجمه های ماشینی (MT) ، ویرایش پس از آن ترجمه تخصصی پزشکی ضروری ...

Read More