شرایط حضانت طفل و مشورت درباره‌ی ضابطه حضانت 2 سال پیش چیست؟

 حالت حضانت نوپا چیست؟ فرزندان را می توان معمولی ترین , تمیزترین و زخم پذیرترین اشخاص جامعه دانست که برای ترقی به نگهداری و محافظت از اشخاص خانواده نیاز دارا هستند . گرفتن حضانت فرزند  رویش فکری و فردی هر نوپا در تحت پناهگاه در مکانی امن به اسم خانواده صورت میگیرد که در سایه آن بچه میتواند شم سعادت نماید . از‌آن‌جا‌که کودک ها زخم پذیرترین اشخاص در جامعه میباشند , گرفتن حضانت فرزند  ضابطه موادی را در اختیار آنان برای حضانت کودک ها قرار می‌دهد . این مسئله از‌آنجا‌که در مواد 47 – 40 ضابطه حمایت از خانواده و 1179 – 1178 ضابطه دولتی به آن پرداخته شده گرفتن حضانت فرزند  از اهمیت شامل است . در‌پی با جزئیات بیشتری راجع‌به ضابطه سرپرستی با شما کلام خوا هیم کرد .

 

پس گرفتن حضانت فرزند از مادر

گرفتن حضانت فرزند به معنای حقیقی وواقعی واژه به معنای تربیت و حفظ از کودکی است که همانگونه که قبلاً ذکر شد , گرفتن حضانت فرزند اهمیت این مسئله در ضابطه حمایت از خانواده نو و ضابطه دولتی بیان شده شده‌است . قابل ذکر است که از حیث حقوقی , گرفتن حضانت فرزند  سرپرستی تأکید بیشتری بر جنبه های حفظ از طفل داراست و در مورد تربیت اخلاقی دخیل متعددی ندارد .

 

سن حضانت فرزند

گرفتن حضانت فرزند طبق مقررات ایران , بلوغ خردسال ها دلیلی در سن حضانت به حساب آورده می شود . اصولاً حضانت فرزند گذشته از جدایی به عهده هر دو همسر است , گرفتن حضانت فرزند مگر این‌که یکی‌از همسران فوت نماید یا این که از مسئولیت پرهیز نماید . طبق ضابطه , سن سرپرستی برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال است . در‌این زمان , هیچ یک از پدر و مادر گرفتن حضانت فرزند که حضانت بچه را به آنان سپرده اند , نمی توانند از مسئولیت های خویش در قبال طفل دیده پوشی نمایند .

حضانت فرزند بعد از جدایی زوجین چه‌طور خواهد بود؟

گرفتن حضانت فرزند بعد از جدایی زوجین از یکدیگر , حق تقدم حفظ از خردسال ها تا 7 سال , دختر و پسر به عهده مامان خواهند بود . بعد از 7 سالگی فرزندان آن‌ها پایین نگهداری بابا قرار خواهند گرفت . گرفتن حضانت فرزند در حالتی‌که پدر و مادر در خصوص حضانت فرزندان با یکدیگر مشکلی داشته باشند , دادگاه درخصوص حضانت نوباوه تصمیم رسمی می‌گیرد .

 

گرفتن حضانت فرزند قابل ذکر است که در صورت اعتیاد بابا ( اعتیاد و . . . ) حضانت فرزند بعد از 7 سالگی به مامان انتقال میابد و این حضانت تا بلوغ فرزندان ادامه خواهد داشت . گرفتن حضانت فرزند  طفل بعداز وصال به سن بلوغ میتواند ادامه معاش مامان یا این که بابا را گزینش نماید . گرفتن حضانت فرزند اما بابا مکلف است هزينه ها و هزينه هاي ذی‌ربط را تا زماني كه فرزندان پایین حفظ مامان میباشند تأمين كند .

 

حضانت فرزند بعداز جدایی با رضایت متقابل چه‌طور خواهد بود؟

طبق ماده 29 ضابطه حمایت از خانواده , دادگاه مکلف است در رابطه حضانت فرزندان در هر گونه جدایی تصمیم گیری نماید . در صورتی‌که زن و شوهر خواستار جدایی توافقی باشند و دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال داشته باشد , بایستی در خصوص حضانت فرزندان , گرفتن حضانت فرزند  میزان دیدار طرف مقابل با فرزندان , پرداخت هزینه محافظت و محافظت توافق نمایند . میزان محافظت

طبق ضابطه جدایی و سرپرستی , حضانت فرزند از مامان دوباره گرفته شده و به بابا واگذار می شود . ولی در صورت جدایی , با رضایت متقابل همسران گرفتن حضانت فرزند  , فرزندان ممکن است بعداز تزویج هم پایین حفظ مامان باشند .

 

حضانت فرزند بعد از مرگ پدر و مادر چه‌طور خواهد بود؟

گرفتن حضانت فرزند طبق ضابطه , در صورت مرگ یکی‌از پدر و مادر , ​​حضانت فرزند به عهده بابا یا این که مامان زنده است . یعنی در صورت فوت بابا , مامان حضانت فرزند را به عهده خواهد گرفت . گرفتن حضانت فرزند  ولی در‌حالتی که دادگاه مامان را به التماس قیم تحمیلی , حضانت واجب را درباره ی بچه نداند , حضانت کنسل می شود .

 

در صورت فوت هر دو پدر و مادر نوباوه , گرفتن حضانت فرزند  مسئولیت نگهداری از نوباوه بر عهده پدربزرگ پدری است . در غیاب پدربزرگ پدری , اقوام بعدی این مسئولیت گرفتن حضانت فرزند  را به نوبه خویش به ارث میبرند .