خريد كتاب american english file 2 tagged posts

خرید رمان انگلیسی اورجینال

اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران است و خرید رمان انگلیسی اورجینال امسال پانزدهمین سال است که هر ساله کتابی از هنرمندان برگزیده این شهر ارائه می شود. امسال به دلیل وجود تاج ، این آیین به صورت عملی در عمارت هنرمند اصفهان در خیابان ابن سینا انجام شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه مراسم افتتاحیه پانزدهمین کتاب هنرمندان منتخب ایرانی گفت: معرفی صنعتگران و هنرمندان سنتی ایران و اصفهان و خرید رمان انگلیسی اورجینال آز...

Read More