صنعت موسیقی در مورد چادر مسافرتی چه چیزی می تواند به شما بیاموزد

برای سفرهای خانوادگی، کاری، زیارتی و سفرهای چند روزه بهتر است به جای کوله پشتی، چمدان به همراه داشته باشید تا

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

برای سفرهای خانوادگی، کاری، زیارتی و سفرهای چند روزه بهتر است به جای کوله پشتی، چمدان به همراه داشته باشید تا لوازم ضروری سفر را در آن جای دهید. عکسهای دوره دوم، به دلیل دیدن کار عکاسان اروپایی که او در طول سفرهای خود ملاقات میکرد، پختهتر و منسجم تر هستند. ناصرالدین شاه یکی از اولین عکاسان ایرانی بود. سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی مینویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگترین بانکهای ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. بعدازاینکه تمام چادر مسافرتی را بهدرستی و بهطور کامل شستیم، آب تشت را خالی کرده و مجدداً آن را پر از آب میکنیم تا چادر را در آن آبکشی کنیم و شاید لازم باشد برای اینکه تمیزتر شود یکبار دیگر آب تشت را عوض کرده و چادر مسافرتی را بشوییم. یک تشت بزرگ را از آب ولرم پر کرده و چادر را در آب گذاشته تا کاملاً آب روی چادر مسافرتی بایستد و خیس بخورد اما چادر نباید بیشتر از نیم ساعت در آب بماند. چراکه این نوع چادر نامش را از یک اصطلاح ریاضی گرفته و بهواسطه استفاده از همین علم در آن است که او را پایدارترین نوع چادر مسافرتی مینامیم. Th​is data was created wi​th G SA C onte​nt Generat​or DE MO !

قدم بعدی و یا نکتهی بعدی برای انتخاب یک چادر مسافرتی، توجه به مقصد سفر و نوع استفاده از آن است. درواقع بسیار مهم است چادری که انتخاب کردهایم، استانداردهای لازم را داشته باشد و جنس و ویژگیهای آن، برای نوع سفر ما مناسب باشد. سقف بلند این نوع چادر مزیتی برای او بهحساب میآید. به رغم رسم رایج، او آثار و نوشتههای خود را از قبیل سفرنامه و یادداشتهای روزانه خود تدارک میدید و مؤلفان دولتی در تهیه این نوشتهها کمتر مداخله داشتند؛ به همین دلیل یادداشتها و سفرنامه هائی که از او در دست است، به دستخط شخص اوست. چادر تونلی، چادری است که توانسته روی دست چادرهای گنبدی بلند شود. میتوانیم از محصولات الکلی برای از بین بردن این لکهها استفاده کنیم، مثلاً از ماده ضدعفونیکنندهی دست یا دستمال مرطوب استفاده کنیم. بههیچوجه از شویندههای قوی و سفیدکننده استفاده نکنید. از اینرو کف چادر باید بهقدری محکم، باکیفیت، مناسب و استاندارد باشد که نگران پاره شدن، سوراخشان و یا حتی خیس شدن آن نباشیم. همچنین بهتر است بهقدری بزرگ باشد که کنارههای چادر شمارا هم نیز پوشش دهد.  Th is ​da ta has  been gener ated by GSA C on tent Gen er at᠎or DE​MO!

چراکه این نوع سقف باعث میشود تا حجم کلی چادر بیشتر شده و بهتر شود. درواقع بهتر است بگوییم پایداری این سبک چادر نسبت به چادرهای دیگر کمتر است. لرستان جایگاه آثار باستانی و تاریخی فراوانی است که میتوان آنها را به سه دوره پیش از تاریخ، دوره ایران باستان و دوره اسلامی تقسیم کرد. بهطور مثال برای یک خانوادهی سهنفره، چادرهای سه تا پنج نفرِ مناسب هستند. ازآنجاکه اغلب ما تنها یک یا نهایتاً دو یا سه مدل چادر مسافرتی دیدهایم، تصورمان این است که چادرهای مسافرتی تنها در همین دو یا سه مدل خلاصه میشوند. همانطور که میدانید یک چادر مسافرتی ارزان در مقابل باد و باران مقاوم نیست، اما ما هم نقش مهمی در طول عمر چادر داریم. ازآنجایی که تمیز بودن چادر مسافرتی شما، نشانهای از شخصیت شما است، پس باید بدانیم که بعد از هرچند دفعه استفاده از آن، چگونه چادر مسافرتی را بشوییم که این کار هم بهسلامت خانواده و هم به افزایش طول عمر چادر مسافرتی کمک میکند. برای پاک کردن شتهها یا شیره درختهایی مثل صمغ درخت کاج یا لکههای چربی از روی چادر باید از روغنهای معدنی که حاصل نفت خام هستند استفاده کنیم و مراقب باشیم که هنگام جدا کردن آنها از روی چادر مسافرتی، آن را خراش ندهیم و برای پاک کردن آنها با اشیای نوکتیز، مانند: چاقو یا تیغ، چادر مسافرتی را سوراخ نکنیم.

مرسومترین نوع چادر مسافرتی، چادرهای گنبدی شکل است. به حدی پایدار که میتواند پایدارترین نوع چادر نام بگیرد. نکته بعدی تعداد نفراتی است که قرار است از چادر استفاده کنند. که این ستونها باید مقاومت بالایی داشته باشند تا هنگام استفاده دچار مشکل نشوند. در برنامه های کوهنوردی خرید چادر های سبک و جمع و جور مناسب است تا امکان حمل آنها با استفاده از کوله وجود داشته باشد. به جهتی که قابلیت حمل چادر مسافرتی ویژگی بارز، قطعی و مشخص آن است، لازم است تا وزن آن در حدی باشد که حمل آن را با مشکل مواجه نکند. البته نباید از حق بگذریم؛ این نوع چادر درعینحال که بادوام است، به همان میزان هم سنگین است و حمل آن راحت نیست. این نوع چادر از تعدادی میله به شکل خمیده و نیمدایره، در فواصلی مشخص و منظم و موازی با یکدیگر تشکیلشده است. لر یا لور نام عشیرتی است بزرگ از عشایر کرد.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن