دمپر چیست + انواع آن - پدیده تهویه آذر

برای از بین بردن همین اختلال در سیستمهای تهویه مطبوع از قابلیتی حیاتی اسم دمپر استعمال شده میباشد که کلیدی بست

توسط NEWSCENTERALS در 17 فروردین 1401
برای از بین بردن همین اختلال در سیستمهای تهویه مطبوع از قابلیتی حیاتی اسم دمپر استعمال شده میباشد که کلیدی بستن روزنه در فضای سوای به کارگیری جریان هوا را در دست گرفتن مینماید. جهت جریان بگونهای است که در وضعیت ناچیز بودن سرعت واحد، گشتاور شتاب دهنده و در موقعیت بیشتر بودن سرعت، گشتاور ترمزی در واحد تولید مینماید. این فعالیت اذن می دهد تا هوا از طریق کانال به حداکثر سرعت خویش برسد. قیمت دمپر نتورک که مهم گونه دمپرِ دستی ساخته می شود زیاد کمتر از ارزش دمپر شبکه دارای گونه دمپرِ برقی است. موردِ دیگری که در ارزش دمپر نتورک اثر گذار هست ضخامتِ ورقِ مصرفی است، واضح هست هرچه بعدها یا قطرِ دمپر بزرگتر باشد ضخامتِ ورقِ مصرفی بالاتر رفته و به همین میزان باعثِ افزایشِ ارزش دمپر نتورک میشود. بها دمپر در سکو اولیه به جنسِ ورقِ مصرفی در دمپر در میان کانالی بستگی دارد. در دمپرهای برقی استعمال از موتور الکتریکی جهتِ تنظیمِ هوای عبوری از کانال باعثِ افزایشِ بها دمپر کانال میشود. این مدل دمپر برای تنظیم مقادیر اثبات مورد به کارگیری قرار می گیرد و بوسیله موتورهای الکتریکی یا این که پنوماتیکی فعالیت می‌کند که اهمیت به کار گیری از ترموستات یا سیستم اتوماسیون ساختمان در دست گرفتن میشوند. هم دمپرهای گرد و هم دمپرهای چهارگوش قابلیتِ کارگزاشتن موتور الکتریکی جهتِ تهیه و تنظیم پرّه های دمپر را دمپر شبکه هوا در یخچال فریزر الکترواستیل دارا هستند. همین دمپرها در نصیب کانال ترک دار نصب می شوند، هر زمان که کانالی به پارتیشن دود یا این که مانع دود در درون ساختمان شکافت نماید کارگزاری می شوند. واحد ارزش دمپر نتورک چهار گوش، اینچ مربع است. ولی اضطراری به ذکر هست همانگونه که در دمپر گالوانیزه ارزش دمپر تابعی از ضخامت ورق است، در انواعِ آلومینیومی و استیل نیز قیمت دمپر به ضخامت متعلق است. دمپر در بین کانالی می تواند از ورقِ گالوانیزه یا استیل و حتی انواعِ دیگر ورق ها ساخته میگردد.
آخرین مطالب