مجتمع مسکونی کوثر

در خصوص زمینهای مسکونی هر چه به سمت شمال شهر و محلههای مرفهنشینتر برویم، قیمت افزایش پیدا میکند. بنابراین هم ا

توسط NEWSCENTERALS در 8 فروردین 1401
در خصوص زمینهای مسکونی هر چه به سمت شمال شهر و محلههای مرفهنشینتر برویم، قیمت افزایش پیدا میکند. بنابراین هم اکنون اهمیت دقت به اینکه میدانیم همیشه ارزش زمین تجاری فراتر از زمین مسکونی است، می توان این سوال را مطرح کرد که آیا خوبتر بودن محله ملک، منجر ارتقا اختلاف میان ارزش زمین تجاری و مسکونی میشود؟ درصورتی که محل مسکونی را برخلاف خواسته و جهت غرض در اجاره نامه استعمال کند به جهت نمونه مستأجر خانه را به جهت سکونت خویش و خانواده­اش اجاره نماید ولی عملاً آن را تبدیل به کارگاه فرش کند. خیر، در صورتی که شخصی ملک مسکونی را به دیگری اجاره دهد و مستأجر از آن مکان برای امور تجاری به کار گیری کند، گشوده نیز موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میشود. در ادامه جواب همین سوال را به شکل تمام شرح میدهیم. چه عواملی به صورت مشترک بر روی ارزش زمین تجاری و مسکونی اثر گذارند؟ همانطور که گفتیم یک سری ویژگیها هم بر روی ارزش زمین تجاری اثر گذارند هم روی ارزش گذاری زمین مسکونی. اما برهان اثر گذاری آن متعدد نیست. اما این اثر گذاری می تواند به دلایل مختلفی باشد. وقتی با زمین مسکونی سر و عمل داریم، ارتفاع بر سبب میشود نقشههای متفاوت و متنوعتری در ملک قابل اجرا باشد و بر روی نورگیر هم اثر مثبت دارد. به تیتر نمونه چگالی نیز بر روی بها زمین تجاری اثر دارد، هم روی ارزش زمین مسکونی. تریپلکس: این مدل کاندو همان کاندو دوبلکس است ولی به جای دو طبقه مهم سه طبقه است. این مجتمع در منطقه دو شهرداری تهران و محله مرزداران ساخته شده؛ کوثر در 5 بلوک 9 طبقه مهم قابلیت و امکان دسترسی به اتوبان های حکیم و روحانی فضل الله نوری مجال مناسبی برای ساکنین خود مهیا نموده است. بدین ترتیب داشتن بَر اکثر از جهات دیگری به جهت زمین تجاری ویژگی مثبت به حساب میآید. طول بَر یا این که به عبارتی عرض زمین از جمله عواملی می باشد که به عارضه ها متعدد روی بها زمین تجاری و مسکونی تاثیر دارد. محلهی زمین چه تاثیری بر روی ارزش زمین تجاری و زمین مسکونی دارد؟ در خصوص زمینهای تجاری نیز این قاعده وجود دارد. وی دارای بیان اینکه کناره نشینی شهرهای تبارک زیاد زیاد است، گفت: در هر دورهای تعریفی از واحد مسکونی تغییر مییابد و در حالا حاضر واحدی مسکونی کلمه میباشد از دست کم امکانات از گزاره آشپزخانه و سرویس بهداشتی، فضای خواب و نشیمن مستقل. در همین دربین خانوارهایی که در واحدی مسکونی حساس دو مدرک منقطع سکونت دارا هستند و نسبت به تجمیع آن اقدام کردهاند نیز باید هر دو خانه را به شکل جداازهم ثبت نمایند و درصورتیکه یک از واحدها به عنوان اقامتگاه دوم تلقی نشود، مشمول مالیات خواهد شد. مسکن بعنوان محل سکونت و آسایش از قدیم تاکنون کارایی داشته است که روند سکونت را به جهت انسان ها از مکان بودن به خانه تبدیل کند. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه برج مسکونی در حیطه 22 تهران لطفا از کاغذ ما بخواهید.
آخرین مطالب