برج خنک کننده - گروه کارخانجات دماگستر

1. سنگینوزن نمی باشند و همین موضوع منجر سهولت در حملونقل فایبرگلاسها شده است. هوای گرم و مملو از رطوبت ناشی از

توسط NEWSCENTERALS در 30 فروردین 1401
1. سنگینوزن نمی باشند و همین موضوع منجر سهولت در حملونقل فایبرگلاسها شده است. هوای گرم و مملو از رطوبت ناشی از شارژ در نقطه ای به میزان به اندازه به دور از محل ورود هوا به اتمسفر تخلیه می شود تا از کشیده شدن مجدد آن به برج خنک کننده پرهیز کند. پروانه برج خنک کننده : پروانه های گزینه به کار گیری در همین دستگاه از متریال آلومینیم ، فایبر گلاس و پلی آمید می باشند که هر کدام بها مختص خود را دارا‌هستند و در لیست بها برج خنک کننده تاثیر گذار هستند. در برج خنککننده مدار باز، آب از شیوه نازلها بر روی سطوح خنککننده توزیع می گردد و در مجاورت مهم هوا خنک میشود. یک برج خنک کننده طبیعی حساس کمک فن، از درفت مکانیکی به جهت ارتقاء حرکت به سمت بالا استعمال می کند. بد نمی باشد بدانید که دستهبندی برجهای خنککن بر شالوده دسته تماس هوا اهمیت آب صورت می گیرد و همینطور باید گفت که متداولترین گونههای برج خنککن بر شالوده مکانیزمهای جابهجایی طبیعی و جابهجایی اجباری تقسیمبندی میشوند. آب گرم از بالای برج حیاتی عبور از پکینگ ها و بازخورد حساس جریان هوای نو که از گوشه و کنار بیرون به وسیله فن یا این که به صورت طبیعی وارد برج می شوند ضمن تبادل حرارتی و خنک شدن در پایین برج ته نشین می شود. هوا از روش آبشار در اکنون گردش به خارج لوله های گرم کشیده می شود و نظیر یک برج خنک کننده باز سرمایش تبخیری ساخت می کند. بدین ترتیب ، عملکرد برج های خنک کننده غیر مستقیم فراوان شبیه به یک برج خنک کننده باز میباشد ، به استثنای یک مورد. آب زمان پایین وارد شدن از کشش در امتداد مرحله خنک می شود و در تماس مستقیم با هوایی می باشد که از روی آن پروانه فن برج خنک کننده عبور می کند. برج خنک کننده مدار بسته یا این که خشک مهم هوا تماس مستقیم ندارد و توسط مایع ، معمولا آب یا ترکیب گلیکول خنک می شود. بر مغایر برج های خنک کننده مدار باز، برج خنک کننده مدار بسته مهم دو مدار سیال مجزا است. همانطو رکه در بالا تیتر شد به طور کلی عملکرد برج خنک کن به دوصورت مدار باز یا مرطوب ومدار بسته یا خشک می باشد .برج خنک کننده مرطوب یا به عبارتی مدار گشوده دارا پرکن می باشد که مثل یا این که یک ساختار بسته حیاتی وسایل داخلی برای توزیع آب گرم تغذیه شده بر روی "پکینگ" است. برای افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استفاده از فن 3*3 ، شما شاید می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.