جدید JEC نوآوری جایزه با Hexcel حمایت

Hexcel با خوشحالی به اعلام نقش خود را به عنوان مواد شریک توسعه برای انستیتو Soudure گروه برنده JEC پروژه - راه

توسط NEWSCENTERALS در 25 اردیبهشت 1399

Hexcel با خوشحالی به اعلام نقش خود را به عنوان مواد شریک توسعه برای انستیتو Soudure گروه برنده JEC پروژه - راه حل های نوآورانه برای جوشکاری (ISW) از کامپوزیت های گرمانرم.

ISW رمان راه حل شرکت-توسعه و انحصاری توسط انستیتو Soudure گروه (گروه) و Arkema ارائه عملکرد بالا برای جوشکاری کامپوزیت های گرمانرم. Hexcel تبریک این دو شرکت که اعلام شد به عنوان برندگان هوانوردی دسته در JEC نوآوری جوایز مراسم دیروز.

Hexcel و اتحاد استراتژیک شریک Arkema ارائه عملکرد بالا و فیبر کربن تقویت شده گرمانرم (PEKK) مواد با کیفیت بالا و جوش هدفمند توسط ISW روند. ISW نیز می توان به هر TP ماتریس (از بهبهان به PAEK) و الیاف مانند شیشه یا آرامید.

توسعه یافته برای دیدار با به چالش کشیدن عملکرد و هزینه اهداف برای کامپوزیت های گرمانرم در بالا و سرعت اولیه aerostructures نوآورانه ISW راه حل باید اجازه جوش مشترک اجرای حدود 85 درصد نسبت به co-تثبیت مرجع بدون هیچ گونه باقی مانده انتقال حرارت در مواد و یا نوار در خط جوش بعد از عمل.

در سال 2019 اولیه ارزیابی ISW راه حل انجام شد در عمده پروژه های نصب شده همکاران Stelia هوافضا و Latecoere. از سال 2020 به جلو تمرکز خواهد شد در بلوغ فن آوری های جدید و آوردن آن به صلاحیت خاص هوانوردی پروژه ها.tinyurlis.gdu.nuulvis.net
آخرین مطالب