قابلیت تصفیه فاضلاب های سمی را دارد

مدیرکل دفتر کار بررسی بر بهرهبرداری آب و فاضلاب میهن اهمیت ابلاغ این که در عالم تصفیهخانهها خانگی شده است، گفت

توسط NEWSCENTERALS در 1 اسفند 1400
مدیرکل دفتر کار بررسی بر بهرهبرداری آب و فاضلاب میهن اهمیت ابلاغ این که در عالم تصفیهخانهها خانگی شده است، گفت: یعنی فاضلاب تصفیه شده را میتوانند در آب پاشی فضای سبز منازل خود مورد به کار گیری قرار دهند که در صورتی که در کشور ما نیز اینگونه بود این تمامی منابع آبی افت نمیکرد. آب به تیتر ماده اولیه، برای گرم نمودن و سرد کردن، انتقال و شستشو گزینه به کار گیری قرار می گیرد. در تمام روند تصفیه فاضلاب شهری تجهیزات و دستگاه های مختلفی گزینه نیاز می باشد که هر یک امکان های متمایز را دارا می باشند. به طور کلی صنعت های و مشاغل از حیث مقدار تولید فاضلاب به 3 مدل کلی صنعت های بدون فاضلاب (مانند صنایع ساخت لوازم خانگی)، صنایع اساسی فاضلاب متوسط (مانند صنعت های نساجی) و صنعت های مهم فاضلاب دوچندان (مانند صنعت های تولید مواد غذایی) دسته بندی می شوند. اين مواد در آب هاي پذيرنده سبب ساز رشد ميكروارگانيسم ها و كاهش غلظت اكسيژن محلول در آب شده و پديده آلودگي را ايجاد مي نمايند. غلظت ترکیبات آلی خاص همچون بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، گزیلن، سوخت دیزل، و بی فنول های پلی کلره. میزان مرغوب بودن و کمیت فاضلابهای صنعتی در کارخانجات متعدد نیز گوناگون می باشد به این استدلال شیوه های تصفیه آن هم گوناگون میباشد . آشغالگیری، دانه گیری، صاف سازی، ته نشینی، انجماد، سوزاندن، خشک نمودن و فیلتراسیون طرز های فیزیکی تصفیه فاضلاب هستند. یکی از بهترین راهکارها برای تصفیه پسابهای ایجاد شده در صنایع، به کار گیری از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی است. به کار گیری از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی نقش فراوان مهمی در صنعت تصفیه فاضلاب ضایعات دارد. تصفیه فاضلاب فرآیند زدودن آلایندهها از پساب، بهویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن همین آلایندهها و تأمین فاضلاب تصفیه شده که به جهت گوشه و کنار زیست بیخطر است، میباشد. نظیر سیستم تصفیه فاضلاب شهری ، سیستم تصفیه پساب ETP هم طبق معمول شامل تصفیه مقدماتی ، نخستین ، ثانویه و سوم فاضلاب است. همچنین فلزات سنگین و مواد آلی مضر برای درختان و تندرست انسان ها که در فاضلاب ها وجود دارند، هم از فی مابین می روند. مواد آلی نیز این طور است، اگر تصفیه نشوند و وارد درختان شوند، تهدید بزرگی برای تندرست انسان ها و جانداران می باشند و ممکن هست آب های آشامیدنی را کثیف کنند. زمانی که فاضلاب از مخازن عبور می نماید شتاب آن کاهش می یابد و مواد جامد معلق به تدریج ته نشین می شوند، تا جایی که آن ها توده ای از مواد جامد به نام Biosolids را تشکیل می دهند. از این رو، یک سیستم تصفیه فاضلاب اساسی کارگزاشتن و حفظ درست برای تصفیه و دفع پسماندهای خانگی، تاثیرات روی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی را کمتر می دهد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اصلی تصفیه فاضلاب خاکستری وب وبسایت خویش باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن